Privacyverklaring


Dit is de Privacyverklaring van Bewustmaker. Hierin wordt beschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Bewustmaker.

00 Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bewustmaker, neem dan gerust contact op via het contactformulier op de website.

Linda Boon, Bewustmaker

01 Bewustmaker

Bewustmaker is een training- en coachingsbureau dat zich richt op mindfulness en hoogsensitiviteit.

Bewustmaker
bewustmaker at bewustmaker.com
Burgemeester van der Willigenstraat 41 | 2941ES | Lekkerkerk
KvK-nummer: 72850310 | BTW-nummer: NL001638822B10

02 Doel en wijze gegevensverzameling

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Bewustmaker. Deze worden hieronder toegelicht.

01 Als je contact opneemt

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Bewustmaker via de website. In het contactformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je op te nemen om te reageren op je vraag of verzoek, zoals je voornaam en e-mailadres.

02 Als je een training of coaching boekt

Inschrijving voor een training en coaching gaat via een planningssysteem van Sokati of via een daarvoor bestemd formulier op de website. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld als je je inschrijft voor een training van Bewustmaker. Bewustmaker stuurt via email informatie rondom een geboekte training, zoals een bevestiging van je inschrijving en een reminder voor aanvang van de training.

Tijdens het afrekenen van een dienst of product kom je op de website van Mollie terecht. De persoonsgegevens die je hier deelt worden uitsluitend gedeeld met Mollie en/of je eigen bank. Hier lees je hoe Mollie met deze gegevens omgaat.

03 Als je gebruik maakt van een gratis dienst of product

Als je een gratis dienst of product aanvraagt, zoals een e-book, online test of gratis kennismaking, wordt via het betreffende formulier je voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. Bewustmaker stuurt via email informatie rondom de gratis dienst of het product.

04 De nieuwsbrief

Bewustmaker stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op kennisdeling en bedoeld om inspiratie te geven, anderzijds zijn ze commercieel. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je voornaam en e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bewustmaker. Inschrijving voor de nieuwsbrieven kan ook mondeling of op andere manier tekstueel gaan. Ook als je zoals hierboven beschreven (01) contact opneemt via de website, (02) een training of coaching boekt, of (03) een gratis dienst of product aanvraagt, ontvang je de nieuwsbrief.

03 Ontvangers

De gegevens die Bewustmaker ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

01 Bewustmaker

Op het moment dat jij contact opneemt, of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in eigen beheer. Deze gegevens zijn met een wachtwoord beveiligd.

02 Sokati

Inschrijving voor een training en coaching gaat via een planningssysteem van Sokati. Als jij je inschrijft voor een training, worden je gegevens opgeslagen op de server van Sokati, die server staat bij Antagonist. Website en backup hosting zit ook bij Sokati. Een keer per dag wordt een beveiligde kopie naar Versio gemaakt. Een keer per maand maakt Sokati een beveiligde kopie offline.

Ook de e-mail van Bewustmaker wordt gehost bij Sokati. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails doorgestuurd naar Hotmail en van daaruit beantwoord.

04 Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bewustmaker, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01 Als je contact opneemt

Op het moment dat je contact opneemt met Bewustmaker via het contactformulier op de website of via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

02 Als je een training of coaching boekt

Inschrijving voor een training en coaching gaat via een planningssysteem van Sokati. De gegevens die jij in Sokati invoert, zoals je naam en je e-mailadres, worden na een jaar automatisch verwijderd.

03 Als je gebruik maakt van een gratis dienst of product

Jouw e-mail en voornaam worden opgeslagen in eigen beheer. Je gegevens worden na een jaar automatisch verwijderd.

04 Als je de nieuwsbrief ontvangt

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in eigen beheer. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen of een bericht te sturen via de contactpagina op de website.

05 Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

01 SSL certificaat

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bewustmaker privé is. Je herkent deze beveiliging aan de URL (https://) en het groene slotje voor de URL.

02 Wachtwoorden

De persoonsgegevens die door Bewustmaker of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

06 Jouw rechten

01 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bewustmaker vastgelegd en bewaard worden.

02 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bewustmaker.

03 Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bewustmaker opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bewustmaker al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bewustmaker vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bewustmaker niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06 Recht op stop gegevensgebruik (bewaar)

Wil jij niet dat Bewustmaker jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door een bericht te sturen via het contactformulier op de website. Zet in het onderwerp privacy. Het streven is om binnen een week te reageren.

07 Plichten

Bewustmaker verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Bewustmaker via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bewustmaker de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bewustmaker met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Bewustmaker behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bewustmaker dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bewustmaker te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier op de website.