Bewustmaker
voor meer rust, energie en geluk
Bewustmaker
voor meer rust, energie en geluk

HSP, wat is dat eigenlijk?

HSP, hoogsensitief, hooggevoelig. Je hoort en leest er steeds meer over. Tegelijkertijd bestaan er ook nog steeds veel misverstanden over. HSP is helemaal niet zweverig, maar gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. HSP, wat is dat eigenlijk?

Wat is HSP?

De afkorting HSP staat voor hoogsensitief persoon (ook wel hooggevoelig persoon genoemd). Het is een eigenschap die al eeuwen bestaat, in mensen en dieren, mannen en vrouwen en in alle landen. Recent is meer bekend geworden over deze eigenschap door onderzoek van Elaine Aron, zij bedacht in 1996 de term HSP.

Ongeveer één op de vijf mensen is hoogsensitief. Als HSP word je geboren met een sensitief zenuwstelsel, dat sterker dan dat van anderen reageert op prikkels. Licht, geluid, maar ook emoties van anderen komen harder binnen én worden op een andere manier verwerkt in de hersenen.

Het is geen stoornis of afwijking, maar gewoon iets dat je bent. De een is intelligenter, de ander is drukker en weer een ander is gevoeliger. Net als hoog-intelligente mensen, heb je ook hoogsensitieve mensen. In het volgende filmpje wordt hooggevoeligheid simpel en duidelijk uitgelegd:

Verschillende soorten HSP

Globaal genomen zijn er twee soorten HSP: de grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustiger en introvert. De rustzoekers voelen zich meestal prettiger bij een rustiger leven met meer regelmaat en weinig risico’s. Een kleinere groep, zo’n 30%, is meer extravert en zoekt juist naar nieuwe ervaringen en prikkels. De prikkelzoekers hebben dus juist meer prikkels nodig, terwijl ze ook snel overprikkeld kunnen raken. Als je HSP en High Sensation Seeker bent, dan leef je als het ware continu met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal.

Daarnaast zijn er nog veel meer aspecten die bepalen wie je bent. HSP is als een paraplu waaronder allemaal verschillende HSP’s zitten. Een gezamelijke eigenschap van 20% van de bevolking, en tegelijkertijd zoveel verschillende manieren waarop deze eigenschap zich uit. Iedereen is uniek, dus ook elke HSP is uniek!

HSP zijn in deze wereld

Hooggevoeligheid kan grote invloed hebben op je werk, relaties en leven. In de moderne wereld waarin alles sneller, drukker en voller wordt heb je steeds meer prikkels te verwerken. Daarnaast leven we in een maatschappij waar de nadruk ligt op onze linkerhersenhelft - onze ratio. Gevoeligheid wordt minder gewaardeerd. Je kan zo het idee krijgen dat er iets mis met je is. Veel hoogsensitieve personen ervaren de eigenschap daarom eerst als een last. Het liefst willen ze veranderen, om erbij te horen en niet meer anders te zijn.

Veranderen van een eigenschap die aangeboren is, kan alleen niet. Met begrijpen en accepteren van de HSP in jou, kan je wél de eigenschap transformeren van een last tot een kracht.

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.

Albert Einstein

HSP en jij

Veel mensen zijn niet bewust van hun sensitiviteit. Anderen weten al wel dat ze hoogsensitief zijn, maar weten er nog niet goed mee om te gaan. Wil je weten of jij hoogsensitief bent? Doe dan de HSP test:


HSP en ik

Jaren geleden ontdekte ik dat ik zelf hoogsensitief ben. Met vallen en opstaan heb ik geleerd er beter mee om te gaan. Dat betekent niet dat ik nooit meer in een valkuil val, wel dat ik hem eerder herken. Ook zie ik nu beter de kwaliteiten. En dat is de moeite waard. Ik ben veel beter in balans en kan mijn kwaliteiten inzetten om iets bij te dragen aan de wereld.


HSP en wij - een coachtraject?

Wil jij beter leren omgaan met jouw HSP? Leren omgaan met de prikkels om je heen? Leren hoe je je grenzen herkent aangeeft? Leren wat jouw HSP kwaliteiten zijn? Ik kan je leren jouw hoogsensitiviteit als kracht te zien in een coachtraject.

Ik zeg "jouw HSP", want ook al is HSP een gezamelijke eigenschap van 20% van de bevolking, iedere HSP is uniek! Samen zoeken we naar wat voor jou het beste werkt.

Nooit meer iets missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: